Gå til indhold

Gode råd til private

Klar til camping

Sikkerhed kommer først

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at du mindst hvert andet år får foretaget en gastest af din campingvogn. Gastesten skal blandt andet sikre:

 • at gasanlægget og tilhørende installationer er tætte
 • at der ikke siver kulilte ud i vognen
 • at alle slanger er godkendt til brug
 • at der er tilstrækkelig ventilation
 • at gasapparater fungerer korrekt.

Testen skal udføres af en virksomhed, som har autorisation til at installere flaskegas i mobile enheder.

Få og gem en kopi af installations- og servicerapporten. Den er din garanti for, at din campingvogns udstyr er i orden, og at den er testet korrekt.

Der gælder særlige regler når du køber en ny eller brugt vogn, ligesom der er andre krav til eftersyn hvis campingvognen er leaset eller anvendes til udlejning. Se herunder.

Udstyr og utætheder

Selvom du har en gastest, er der et par ting, som du altid selv skal sikre dig:

 • Brug kun godkendt udstyr, som er DG- eller CE-mærket, og læs vejledningen inden du tager udstyret i brug.
 • Udstyr mærket “Kun til udendørs brug” er sikkert udenfor, men må aldrig bruges inde i campingvognen.
 • Regulatorer til campingvogne skal være mærket Caravan(e).
 • Gasflasken skal være spændt ordentligt fast i gaskassen/opbevaringsrummet – og ventilationsåbninger må ikke være dækket til.
 • Har du en gasalarm skal den placeres ved gulvet, da gas er tungere end luft og derfor vil samle sig i bunden af campingvognen først.
 • Udstyr som slanger og regulatorer bliver slidt med tiden, så det er vigtigt, at du holder det ved lige og skifter det ud, når det bliver slidt.

Når campingvognen ny, leaset eller udlejes

Nye vogne må først overdrages til brugeren, når der er foretaget eftersyn af gasinstallationen og såfremt installationsrapporten har dokumenteret, at installationen opfylder reglerne i installationsbekendtgørelsen. Virksomheden, der udfører eftersynet, skal underskrive rapporten, og rapporten skal overdrages til køberen.

Ved salg eller overdragelse af brugte vogne er sælgeren forpligtet til at overdrage en ajourført installationsrapport og apparaternes brugervejledninger til køberen. Af installationsrapporten skal det fremgå, om der kræves installationsændringer, før installationen kan karakteriseres som sikkerhedsmæssigt forsvarlig.

Husk også at der er krav til årlig eftersyn, hvis vognen er leaset eller anvendes til udlejning.

Læs mere på Sikkerhedshedsstyrelsens hjemmeside.

 

Tjek om gasslangen er tæt

Tjek gasslangen hver gang du skifter gasflaske og mindst én gang om året. Hvis slangen er mørnet og har sprækker, skal den skiftes. Anvend en lækagespray eller sæbevand for at tjekke for utætheder.

Flaskegas i udlandet

Vi fraråder, at du får fyldt din danske flaske i udlandet, da den dermed ikke er omfattet af de tjek og krav til sikkerhed, som vi har til gasflasker i Danmark. Primagaz er omfattet af strenge krav, som sikrer dig som forbruger en sikker flaske, der lever op til gældende lovkrav.