BioLPG - fremtidens bæredygtige gas
COVID-19 Update: Gasleverancer

BioLPG

Vælg miljørigtigt for fremtiden

Grønt er nemt

Det har aldrig været vigtigere at vælge en miljøvenlig løsning.

Det har aldrig været vigtigere at vælge miljøvenlig gas. Heldigvis har det heller aldrig været nemmere. BioLPG har den samme kemiske sammensætning som konventionel LPG, men er lavet af 100 % bæredygtig og fornybar biomasse fra madaffald og vegetabilske olier. Og det er ikke alt: Hvis du allerede har en LPG-løsning, kan du skifte til BioLPG uden at ændre det mindste
på udstyret. Helt enkelt og meget nemt.
Calor kaffe case
It's a no brainer
Brian O'Brian  — Founder, Anam Coffee

Få et tilbud

Fordele

Det er kun miljøet, der mærker forskel

 

 • Bio_Lpg_32x32_3
  Du kan skifte fra LPG til BioLPG og fortsætte med at bruge det samme udstyr.
 • LPG_Tanker_32x32
  Din BioLPG bliver leveret præcis, som du er vant til. 
 • BioLPG er fremstillet af bæredygtige råmaterialer.

Sammenligning

BioLPG-løsning

+ Fordele

 • Reducér CO2-udslip med op til 100 %
 • Fungerer direkte i dit eksisterende LPG anlæg
 • Brænder lige så rent som konventionel LPG

 

 

– Ulemper

 • Højere pris end konventionel LPG

Andre løsninger

+ Fordele

 • Højt energiindhold gør LPG til en kraftfuld energikilde
 • Lav CO2-udslip sammenlignet med andre fossile brændsler
 • Ren forbrænding uden partikler eller skadelige gasser

 • Meget lave vedligeholdelsesomkostninger

 

–Ulemper

 • Brændbart - skal behandles med omtanke
 • Fossilt brændstof

+ Fordele

 • Velkendt

 • Let at finde en VVS-installatør

 • Hurtig at fylde op i tilfælde af tørløb

 

 

Ulemper

 • Højt CO2-udslip

 • Kræver hyppig vedligeholdelse og skorstensfejer

 • Ildelugtende udstødning fra skorsten og i fyrrum

 • Risiko for jordforurening

BioLPG film

BioLPG

Fra affald til BioLPG

Spørgsmål og svar

Sådan opgør vi CO2-udledningen for BioLPG

BioLPG kaldes også biopropan og er flydende gas under tryk, der er fremstillet af bæredygtige råmaterialer såsom restolie fra fødevareindustrien og vegetabilske olier.
BioLPG er kemisk identisk med almindelig LPG. Forskellen er, at almindelig LPG fremstilles af råolie fra undergrunden, mens BioLPG fremstilles af biomasse. Derfor kan BioLPG benyttes i alle eksisterende LPG installationer uden videre.
Det kommer an på, hvordan man måler. Når man bruger well-to-wheel metoden, som inddrager CO2-udslip fra hele produktets livscyklus, kan intet brændstof siges at være CO2-netutralt. Efter well-to-wheel metoden, udleder BioLPG100 77 % mindre CO2 end den konventionelle LPG. For de virksomheder, der indrapporterer deres CO2-udledning til staten, kan BioLPG dog godt karakteriseres som CO2-neutralt, fordi det lever op til kravene i EU's vedvarende energidirektiv (Renewable energy directive).

Primagaz´ BioLPG er produceret af Neste, verdens førende inden for avancerede biobrændstoffer, og leveres herefter af os via vores moderselskab - SHV Energy. Den er fremstillet i en specialbygget produktionsenhed i Rotterdam og er et samprodukt af den banebrydende NEXBTL biodieselproduktion. Helt ærligt er det virkelig så fantastisk som det lyder.

Vi har lavet en video der fortæller lidt mere. Den kan du se her.

Det korte svar er ja.

I alle vores letvægtsflasker - PrimaLight 10 kg, Ragasco 5 kg og Ragasco 10 kg -  er der helt automatisk 20% BioLPG i.

Skal du bruge gas i tank, kan du vælge mellem to muligheder:

BioLPG 100
Primagaz tilbyder BioLPG i sin reneste form til de virksomheder, der har de allermest ambitiøse klima- og miljømålsætninger. Med BioLPG 100 kan du nedbringe virksomhedens CO2-udslip med 77 % sammenlignet med konventionel LPG. Er det i stedet fyringsolie eller diesel, du skifter ud med BioLPG, er reduktionen mindst 81 %.

BioLPG 40
Med BioLPG 40 er grøn energi tilgængeligt for alle virksomheder. BioLPG og konventionel LPG er kemisk identiske, og derfor er det muligt at blande de to i samme tank. BioLPG 40 udelder 31 % mindre CO2 end konventionel LPG. Et skift fra fyringsolie eller diesel til BioLPG 40 vil nedbringe virksomhedens CO2-udslip med mindst 43 %.

 

C02_Savings_16x16_2 C02_Savings_32x32_2

Det, der er sparet, er så meget mere end tjent

I løbet af de seneste tre år har vi og vores kunder nedbragt Danmarks årlige CO2-udslip med 8.000 ton. Det har den samme klimaeffekt som en fuldvoksen skov på størrelse med 200 fodboldbaner.

Sådan opgør vi CO2-udledningen for BioLPG

Måske har er du stødt på begreberne ’well-to-tank’, ’tank-to-wheel’ og ’well-to-wheel’? De handler alle tre om, hvor stor en del af produktets livscyklus, man tager i betragtning, når CO2-udslippet skal gøres op. For Primagaz er det vigtigt at tage ansvar for hele produktets livscyklus, og derfor bruger vi altid well-to-wheel-metoden til at opgøre, hvordan BioLPG påvirker klimaet.

 • Well-to-tank
  Well-to-tank henviser til den CO2, der bliver udledt ved råvareproduktion og frembringelse af brændstoffet. For konventionel LPG er det eksempelvis den energi, der bliver brugt på boreplatformene i Nordsøen, og den energi der bliver brugt på at transportere råolien til raffinaderiet. For BioLPG er det den energi, der går til at høste de afgrøder, som BioLPG laves af, og den energi der går til forædling af produktet.

 • Tank-to-wheel
  Tank-to-wheel henviser til den CO2-udledning der finder sted når brændstoffet anvendes. For fossile brændstoffer er det her, den væsentligste CO2-udledning finder sted. For BioLPG og andre biobrændstoffer er CO2-udledningen i dette led lig nul. 

 • Well-to-wheel
  Well-to-wheel metoden inddrager hele produktets livscyklus, så det bliver muligt at sammenligne alle brændstoffer. Når energikilder omtales som CO2-neutrale, er det fordi, man har set bort fra en del af livscyklussen.