Vær opmærksom på, at PrimaLight er udgået. Er du privat forbruger - læs mere her. Er du forhandler - læs mere her.
Father and daughter in field

BioLPG

Vælg miljørigtigt for fremtiden

BioLPG er fremstillet af 100% bæredygtig biomasse og er derfor C02-neutral.

Grønt er nemt

Det har aldrig været vigtigere at vælge en miljøvenlig løsning. Heldigvis har det heller aldrig været nemmere. BioLPG har den samme kemiske sammensætning som konventionel LPG, men er lavet af 100 % bæredygtig og fornybar biomasse fra madaffald og vegetabilske olier. 

BioLPG Fordele

Det er kun miljøet, der mærker forskel

 

 • Du kan skifte fra LPG til bioLPG og fortsætte med at bruge det samme udstyr.
 • Din bioLPG bliver leveret præcis, som du er vant til. 
 • BioLPG er fremstillet af bæredygtige råmaterialer.
Vi er Skandinaviens første CO2-neutrale bryggeri
Steen Jespersen  — Adm. Direktør, Svaneke Bryghus
BioLPG film
BioLPG fra Primagaz - sådan bliver det til

Tankgas

Med tankgas har du to muligheder

 • BioLPG
  Når vi sælger bioLPG i Danmark, køber vi en tilsvarende mængde bioLPG i Holland. Vi støtter altså produktionen af bioLPG, men transporterer den ikke til Danmark. På den måde bliver miljøet sparet for den CO2-udledning, transporten ellers ville medføre.

  Du vælger selv om du vil have en blanding, hvor bioLPG udgør 20 %, 50% eller 100 %.

 • BioLPG Certified
  BioLPG Certified adskiller sig fra bioLPG ved, at der transporteres et fysisk produkt fra Holland til Danmark.
  Som den eneste udbyder på det danske marked lever bioLPG Certified op til retningslinjerne i EU's Renewable Energy Directive.

  Som med bioLPG har du mulighed for at sammensætte en blanding, hvor bioLPG udgør enten 20 %, 50% eller 100 %. Valget er dit.

Spørgsmål og svar

BioLPG er flydende gas under tryk ligesom konventionel LPG. 
Den består af biopropan, som er fremstillet af 100 % restmaterialer fra fødevareindustrien og bæredygtige vegetabilske olier.
Rent kemisk er bioLPG fuldstændig identisk med konventionel LPG, og den har derfor alle de samme egenskaber. Den vigtige forskel er, at bioLPG er fremstillet af 100 % bæredygtig biomasse – ikke af råolie fra undergrunden – hvorfor den er mere miljøvenlig end konventionel LPG.


Rent kemisk er bioLPG fuldstændig identisk med konventionel LPG, og den har derfor alle de samme egenskaber. Den vigtige forskel er, at bioLPG er fremstillet af 100 % bæredygtig biomasse – ikke af råolie fra undergrunden – hvorfor den er mere miljøvenlig end konventionel LPG.

Fordi de rent kemisk er identiske, kan bioLPG benyttes i alle eksisterende LPG-installationer uden videre.

Det kommer an på, hvordan man måler. Når man bruger well-to-wheel metoden, som inddrager CO2-udslip fra hele produktets livscyklus, kan intet brændstof siges at være CO2-netutralt. Efter well-to-wheel metoden, udleder bioLPG op til 80 % mindre CO2 end den konventionelle LPG. For de virksomheder, der indrapporterer deres CO2-udledning til staten, kan bioLPG dog godt karakteriseres som CO2-neutralt, fordi det lever op til kravene i EU's Renewable Energy Directive.

Måske har er du stødt på begreberne ’well-to-tank’, ’tank-to-wheel’ og ’well-to-wheel’? De handler alle tre om, hvor stor en del af produktets livscyklus, man tager i betragtning, når CO2-udslippet skal gøres op. 

 • Well-to-tank
  Well-to-tank henviser til den CO2, der bliver udledt ved råvareproduktion og frembringelse af brændstoffet. For konventionel LPG er det eksempelvis den energi, der bliver brugt på boreplatformene i Nordsøen, og den energi der bliver brugt på at transportere råolien til raffinaderiet. For bioLPG er det den energi, der går til at høste de afgrøder, som bioLPG laves af, og den energi der går til forædling af produktet.
 •  
 • Tank-to-wheel
  Tank-to-wheel henviser til den CO2-udledning der finder sted når brændstoffet anvendes. For fossile brændstoffer er det her, den væsentligste CO2-udledning finder sted. For bioLPG og andre biobrændstoffer er CO2-udledningen i dette led lig nul. 

 • Well-to-wheel
  Well-to-wheel metoden inddrager hele produktets livscyklus, så det bliver muligt at sammenligne alle brændstoffer. Når energikilder omtales som CO2-neutrale, er det fordi, man har set bort fra en del af livscyklussen.