Gå til indhold
Vær opmærksom på, at PrimaLight er udgået. Er du privat forbruger - læs mere her. Er du forhandler - læs mere her.

Tilsyn af gasinstallation

Lovpligtigt tilsyn af gasinstallationer

Det skal være sikkert og trygt at bruge gas

Det skal være sikkert og trygt at bruge gas. Derfor udvælger Sikkerhedsstyrelsen hvert år en række adresser med gasinstallationer, som gasselskaberne skal udføre et tilsyn på. Når vi udfører tilsyn, gør vi det på vegne af sikkerhedsstyrelsen, og vi er derfor underlagt deres metoder og regler for hvordan tilsynet skal udføres.

 


Spørgsmål og svar

Sikkerhedsstyrelsen har pålagt os at udføre de lovpligtige tilsyn. Når vi udfører et tilsyn er vi for alle praktiske formål Sikkerhedsstyrelsens tilsynsførende inspektører. 
Vi udfører det lovpligtige tilsyn uden omkostninger for dig. Hvis vi finder fejl, der skal udbedres, skal du dog udbedre dem for egen regning.  
Vi skal have adgang til din installation of forbrugsudstyr, så det er vigtigt, at der er nogen på adressen, som kan lukke os ind.
Hvis vi konstaterer fejl på dit anlæg, vil du få et påbud om at udbedre dem, og en frist hvorinden de skal udbedres. Ved kritiske fejl, som gør dit anlæg farligt at anvende, vil vi lukke for gassen indtil fejlen er udbedret. 
Hvis du bliver forhindret, og er nødt til at planlægge en ny dato for det lovpligtige tilsyn, kan du kontakte os på tilsyn@primagaz.dk
Du kan klage over vores afgørelse til Sikkerhedsstyrelsen, på mail til sik@sik.dk eller pr. post til Sikkerhedsstyrelsen, Nørregade 63, 6700 Esbjerg. Fristen for at klage er 4 uger efter modtagelse af tilsynsrapporten.

Sådan foregår et lovpligtigt tilsyn

Varsling

Hvis din installation er udtaget til lovpligtigt tilsyn, vil du modtage en mail fra os med en dato for tilsynet med mindst fjorten dages varsel.

Tilsyn

Primagaz inspicerer på vegne af Sikkerhedsstyrelsen din gasinstallation og forbrugsudstyr.

Tilsynsrapport

Du modtager en tilsynsrapport fra os efter besøget med en oversigt over eventuelle fejl og mangler på dit anlæg. Fejl og mangler skal udbedres af en autoriseret VVS-installatør. Hvis dit anlæg har kritiske fejl og er farligt at bruge, lukker vi for gassen.

Tilsynet er afsluttet

TIlsynsrapporten udgør afslutningen på det lovpligtige tilsyn. Hvis du har klager eller indsigelser, kan du rette dem til SIkkerhedsstyrelsen på sik@sik.dk.