Hvad er LPG - Liquefied Petroleum Gas?

LPG: Tip-top brændstof

LPG er et naturligt biprodukt fra processen med raffinering af naturgas eller råolie.

Med LPG får du mere energi og mindre CO2

LPG er en sikker og effektiv energiløsning, der samtidig udleder meget mindre CO2 end andre brændstoffer. Med LPG får du en energikilde, der faktisk er et af de reneste fossile brændstoffer, fordi det ikke udlever miljøgifte, der forurener jorden og grundvandet. LPG har derfor en begrænset påvirkning på miljøet. Sammenlignet med andre brændstoffer er LPG også en mere effektiv energikilde, så du får mere energi, mindre energispild og bedre ressourceudnyttelse. 

Fordele ved LPG på gasflaske og tank

LPG er det bedste brændstof, du kan komme i en tank 

LPG er meget nemt og forudsigeligt at arbejde med. Du kan skrue op eller ned efter behov, og med en typisk flammetemperatur på 1980 grader celcius, får du masser af power for pengene. Hos Primagaz kan du få LPG på gasflaske og tank.

 • Højt energiindhold og brændværdi
 • Vanskeligt at stjæle
 • Kan ikke forurene jord og grundvand
 • Brænder rent uden at forurene luften
 • Lavt CO2-uslip sammenlignet med andre brændstoffer
 • Bliver ikke harsk i tanken

Sammenligning af LPG gas og andre brændstoffer

+ Fordele

 • Højt energiindhold gør LPG til en kraftfuld energikilde
 • Lav CO2-udslip sammenlignet med andre fossile brændsler
 • Ren forbrænding uden partikler eller skadelige gasser

 • Meget lave vedligeholdelsesomkostninger

 

–Ulemper

 • Brændbart - skal behandles med omtanke
 • Fossilt brændstof

+ Fordele

 • Velkendt

 • Let at finde en VVS-installatør

 • Hurtig at fylde op i tilfælde af tørløb

 

 

Ulemper

 • Højt CO2-udslip

 • Kræver hyppig vedligeholdelse og skorstensfejer

 • Ildelugtende udstødning fra skorsten og i fyrrum

 • Risiko for jordforurening

Hvad er LPG?

LPG er et rent brændstof, der giver ren power

LPG er et naturligt biprodukt, der genereres ved raffinering af naturgas eller råolie. Det består af protan og butan. I Danmark udgør propan hovedbestanddelen af LPG. Propan er et enkelt og rent molekyle bestående af tre kulstofatomer omgivet af brintatomer. Ved forbrænding går kulstofatomerne sammen med ilt og danner kultveilte CO2, og brintatomerne går sammen med ilt om at danne vand H2O. Derfor er der ikke nogen forurening med partikler, aske, sod eller giftige gasser. Det er ren power fra rent brændstof. 

 

Butan er den anden bestanddel, og er ligesom propan et meget enkelt og rent molekyle. Her er der fire kulstofatomer, der er omgivet af brintatomer, og forbrændingen er ligeså ren.

 

I Danmark udvindes størstedelen af vores LPG fra den råolie, der kommer op ved olieboringer i Nordsøen. Ved at anvende dette naturlige biprodukt, der er mere effektivt end andre brændstoffer, sikrer vi mindre spild af verdens ressourcer. Globalt kommer 60% af LPG fra naturgas og 40% fra råolie. 


LPG og miljøet

LGP er fremtidens energikilde

LPG kan bidrage til at begrænse klimaforandringer. Derfor spiller denne energikilde en vigtig rolle i vores fremtid. Ved at skifte fra traditionelle brændstoffer til LPG kan vi reducere verdens CO2 udslip betydeligt. Derudover sikrer vi en mere effektiv udnyttelse af verdens ressourcer, ved at anvende et produkt, der vil blive udledt, uanset om vi bruger det eller ej. LPG er også mere effektivt end andre brændstoffer, hvilket også betyder at vi udnytter verdens ressourcer mere optimalt.  


I dag anvendes LPG blandt andet som supplement til vedvarende energi. Når man bruger vindenergi er det eksempelvis praktisk at bruge LPG som backup, når der ikke er nok vind til at generere den nødvendig mængde energi.

Fordele ved LPG på gasflaske og tank

Src: https://cdn.primagaz.dk/-/media/sites/denmark/images/flasker-resize.jpg

Gasflasker

Se vores udvalg af gasflasker.

Src: https://cdn.primagaz.dk/-/media/sites/denmark/images/gastanke/tankgas_mellembilleder/tankgas_mellembilleder-resize.jpg

Gastanke

Har du plads til en over- eller underjordisk tank? Se vores tanke her.