Vær opmærksom på, at PrimaLight er udgået. Er du privat forbruger - læs mere her. Er du forhandler - læs mere her.

LPG (Liquefied Petroleum Gas) 

LPG – en effektiv energiløsning til din virksomhed

Fra madlavning og opvarmning til korntørring og proces: LPG klarer det hele.

LPG – effektive og sikre energiløsninger

Primagaz har leveret LPG til danske forbrugere, via vores mange forhandlere, og til danske virksomheder gennem mange år; herunder bl.a. til industrien, landbruget, detail- og hotelbranchen samt til restauranter og catering. 

LPG kort fortalt

lpg storage

Hvad er LPG?

LPG, som står for Liquerfied Petroleum Gas, er et biprodukt fra forarbejdningen af naturgas og raffineringen af råolie. Tidligere blev LPG brændt af og spildt, men i dag bliver det globalt værdsat som en alsidig og miljøvenlig energikilde. LPG starter som en gas, men omdannes til flydende form, når det nedkøles. Således kan det let opbevares i tanke eller gasflasker, så det kan levere energi, når der er behov for det. LPG er blandt de reneste fossile brændstoffer, da det ikke forurener jorden og grundvandet.

Butan vs propan

Liquefied Petroleum Gas er en overordnet betegnelse for både butan og propan. Typisk blandes butan (C₄H₁₀) og propan (C3H8) for at få det bedste energiudbytte. De to gasser er kemisk set ret ens, men deres forskellige egenskaber betyder, at de egner sig hver især til specifikke opgaver. Propan har et lavere kogepunkt end butan på -42°C mod -0,4°C, hvilket gør propan til et bedre valg i lande og områder, som har et køligt klima. Butan har et lavere damptryk, og det egner sig bl.a. godt til husholdningsformål.


BioLPG, grønnere energi

Vidste du, at Primagaz tilbyder en endnu mere miljøvenlig energiløsning end LPG? BioLPG er identisk med konventionel LPG i sin kemiske sammensætning, men det er lavet af 100 % fornybar og bæredygtig biomasse fra vegetabilske olier og madaffald. BioLPG anvendes på samme måde som LPG, og har den samme fremragende ydeevne. Det eneste, der ændrer sig, er klimaaftrykket, da du kan fortsætte med at bruge det samme udstyr som til LPG. BioLPG er en CO2-neutral energiløsning med alle de samme anvendelsesmuligheder som konventionel LPG.

LPG og miljøet

LPG kan bidrage til at begrænse klimaforandringer. Derfor spiller denne energikilde en vigtig rolle i vores fremtid. Ved at skifte fra traditionelle brændstoffer som olie til LPG kan vi reducere verdens CO2-udslip betydeligt. LPG er også mere effektivt end andre brændstoffer, hvilket også betyder at vi udnytter verdens ressourcer mere optimalt. I dag anvendes LPG bl.a. som supplement til vedvarende energi. Når man bruger vindenergi, er det også praktisk at bruge LPG som backup, når der ikke er nok vind til at generere den nødvendige mængde energi.

Fordele ved LPG for virksomheder

tank lpg

LPG: Til virksomheder

Med LPG får virksomheder et miljøvenligt alternativ. Det er bedre for miljøet end kul og olie samt mere praktisk og billigere at installere end elektricitet, olie og luft-til-vand varmepumper.

Liquefied Petroleum Gas (LPG) er op til fem gange mere omkostningseffektivt end andre energikilder. LPG skaber bl.a. en varmere flamme, som har et langt højere energiindhold end naturgas, da varmekraften er på 93,2 MJ/m3.
LPG er en af de få energikilder, der er tilgængelige for virksomheder, der ikke har adgang til naturgasnettet, men som stadig har brug for en energiløsning med højt energiindhold og brændværdi. Virksomheder bruger LPG til både opvarmning af vand og bygninger samt til proces. For bare at nævne nogle eksempler.
Af alle fossile brændstoffer har LPG den laveste CO2-udledning med 11,7 % mindre CO2 pr. kWh end olie. BioLPG er endnu bedre for miljøet med op til 38 % besparelse i emissioner. Derudover udleder LPG stort set ingen sod eller partikler og er derfor bedre for miljøet.
LPG har næsten uendelige anvendelsesmuligheder. Det kan bruges til alt fra opvarmning af bygninger og vand til virksomheder samt til proces i forbindelse med alt fra lakering af biler og til brygning af øl. Hos private forbrugere bruges LPG oftest til ukrudtsbrænderen, campingvognen, varmeovnen og havegrillen. 
Hvis forbruget af LPG på verdensplan forbliver på nogenlunde samme niveau de næste mange år, vil der være LPG nok til mange årtier endnu. En investering i en LPG-løsning er altså fremtidssikret, og giver samtidig muligheden for nemt at skifte til den grønnere BioLPG.

Hvad bliver LPG brugt til i virksomheder

Er din virksomhed ikke koblet op på naturgasnettet? LPG fra Primagaz er en alsidig energikilde, der har masser af anvendelsesmuligheder. Om det skal bruges som en pålidelig opvarmningsløsning, til korntørring eller til lakering af biler, er LPG den oplagte energiløsning.

  • Til varmt vand og opvarmning

  • Til industri

  • Gastruck

  • Til hotel, restaurant og catering

  • Til landbrug

LPG i flasker og på tank

Gas Flasker

LPG på flaske

LPG gasflasker er sikre beholdere til komprimeret propangas. Gasflaskerne fås i mange størrelser, er nemme at flytte og er dermed en nem og fleksiblel energiløsning til virksomheder med et mindre forbrug.

Tank Gas

LPG i tank

LPG gastanke er til virksomheder med et større forbrug af gas. Tankene fås i flere størrelser og kan stå på jorden eller graves ned.

Ofte stillede spørgsmål

Liquefied Petroleum Gas (LPG) og propan er i princippet det samme, men det er ikke alt LPG, der består af 100 % propan. I modsætning til propan kan LPG også indeholde butan samt isobutan.

Butan og propan er kemisk set rent ens.

Propan er et enkelt og rent molekyle bestående af tre kulstofatomer omgivet af brintatomer. Ved forbrænding går kulstofatomerne sammen med ilt og danner kultveilte CO2, og brintatomerne går sammen med ilt om at danne vand H2O. Derfor er der ikke nogen forurening med partikler, aske, sod eller giftige gasser. Det er ren power fra rent brændstof. 

Butan er ligesom propan et meget enkelt og rent molekyle. Her er der fire kulstofatomer, der er omgivet af brintatomer, og forbrændingen er ligeså ren.

Ja. Har du allerede en LPG-installation kan du nemt skifte til BioLPG uden at ændre på installationen. Du erstatter altså et fossilt brændstof med et grønnere løsning.

Med BioLPG får du den samme effektive ydeevne, som kendetegner LPG, men CO2-niveauet reduceres med hele 86 %.