Afgifter på LPG

2019 Oversigt over afgifter på LPG

  Autogas Truckgas Øvrig flaskegas / tankgas
Energiafgift 1,87 kr. pr. liter 3,438 kr. pr. kg 2,585 kr. pr. kg
CO2 afgift 0,282 kr. pr. liter 0,524 kr. pr. kg 0,524 kr. pr. kg
NOX-afgift 0,018 kr. pr. liter  0,033 kr. pr. kg 0,009 kr. pr. kg
Afgift i alt 2,17 kr. pr. liter 3,995 kr. pr. kg
3,118 kr. pr. kg

2020 Oversigt over afgifter på LPG

Autogas Truckgas Øvrig flaskegas / tankgas
Energiafgift 1,888 kr. pr. liter 3,472 kr. pr. kg 2,610 kr. pr. kg
CO2afgift 0,282 kr. pr. liter 0,529 kr. pr. kg 0,529 kr. pr. kg
NOX-afgift 0,018 kr. pr. liter 0,033 kr. pr. kg 0,009 kr. pr. kg
Afgift i alt 2,191 kr. pr. liter

4,034 kr. pr. kg

3,148 kr. pr. kg

Vi opkræver alle afgifter på vegne af staten, men du kan i mange tilfælde få en del af dem refunderet. Revisions- og konsulentfirmaet PWC har lavet en guide til reglerne. Vi anbefaler, at du rådfører dig med en revisor, der har styr på reglerne på området. 

Godtgørelse af energiafgift

ADR-tillæg

Flaskegas 12,50 kr. pr. flaske
Tankgas  199 kr. pr. leverance 
Forhandlere  80 kr.  pr. leverance

ADR står for "European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road".

LPG er klassificeret som farligt gods. Og derfor er der specielle krav til håndtering, uddannelse af chauffører, sikkerhedsudstyr til chauffører og biler mv.

Da vi til enhver tid som minimum skal følge alle gældende lovkrav, opkræver vi et ADR-tillæg, der har til formål at dække de ekstra omkostninger, vi bliver pålagt af staten.