Afgifter på LPG

Afgifter på LPG i 2020

Autogas Truckgas Øvrig flaskegas / tankgas
Energiafgift 1,888 kr. pr. liter 3,472 kr. pr. kg 2,610 kr. pr. kg
CO2afgift 0,282 kr. pr. liter 0,529 kr. pr. kg 0,529 kr. pr. kg
NOX-afgift 0,018 kr. pr. liter 0,033 kr. pr. kg 0,009 kr. pr. kg
Afgift i alt 2,191 kr. pr. liter

4,034 kr. pr. kg

3,148 kr. pr. kg

ADR-tillæg

Flaskegas 12,50 kr. pr. flaske
Tankgas  199 kr. pr. leverance 
Forhandlere  80 kr.  pr. leverance

Afgifter i 2021

Da finansloven endnu ikke er vedtaget, er det ikke muligt at oplyse de præcise afgifter for 2021. 

Vi opdaterer siden, så snart tallene er offentliggjort.

Godtgørelse af energiafgifter

Vi opkræver alle afgifter på vegne af staten, men du kan i mange tilfælde få en del af dem refunderet. Revisions- og konsulentfirmaet PWC har lavet en guide til reglerne. Vi anbefaler, at du rådfører dig med en revisor, der har styr på reglerne på området. 

ADR står for "European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road".
LPG er klassificeret som farligt gods. Og derfor er der specielle krav til håndtering, uddannelse af chauffører, sikkerhedsudstyr til chauffører og biler mv.
Da vi til enhver tid som minimum skal følge alle gældende lovkrav, opkræver vi et ADR-tillæg, der har til formål at dække de ekstra omkostninger, vi bliver pålagt af staten.