Gå til indhold
Vær opmærksom på, at PrimaLight er udgået. Er du privat forbruger - læs mere her. Er du forhandler - læs mere her.

Afgifter på LPG

Afgifter i 2023

   Truckgas  Øvrig flaskegas/tankgas
Energiafgift  3,565 kr. pr. kg  2,941 kr. pr. kg
 C02-afgift  0,543 kr. pr. kg  0,543 kr. pr. kg
 NOX-afgift  0,034 kr. pr. kg  0,010 kr. pr. kg
 Afgift i alt  4,142 kr. pr. kg  3,494 kr. pr. kg

ADR-tillæg

Flaskegas 12,50 kr. pr. flaske
Tankgas  199 kr. pr. leverance 
Forhandlere  80 kr.  pr. leverance

Afgifter i 2024


Truckgas Øvrig flaskegas/tankgas
Energiafgift 3,839 kr. pr. kg 3,166 kr. pr. kg
CO2-afgift 0,585 kr. pr. kg 0,585 kr. pr. kg
NOX-afgift 0,037 kr. pr. kg 0,010 kr. pr. kg
Afgift i alt 4,461 kr. pr. kg 3,761 kr. pr. kg

Godtgørelse af energiafgifter

Vi opkræver alle afgifter på vegne af staten, men du kan i mange tilfælde få en del af dem refunderet. Revisions- og konsulentfirmaet PWC har lavet en guide til reglerne. Vi anbefaler, at du rådfører dig med en revisor, der har styr på reglerne på området. 

ADR står for "European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road".
LPG er klassificeret som farligt gods. Og derfor er der specielle krav til håndtering, uddannelse af chauffører, sikkerhedsudstyr til chauffører og biler mv.
Da vi til enhver tid som minimum skal følge alle gældende lovkrav, opkræver vi et ADR-tillæg, der har til formål at dække de ekstra omkostninger, vi bliver pålagt af staten.