Pr. 15. juni ændrede vi vores åbningstider på telefonen til alle hverdage kl. 9-15. Læs mere her.

Afgifter på LPG

Afgifter i 2021

   Autogas  Truckgas  Øvrig flaskegas/tankgas
Energiafgift 1,905 kr. pr. liter  3,502 kr. pr. kg  2,889 kr. pr. kg
 C02-afgift  0,288 kr. pr. liter  0,533 kr. pr. kg  0,533 kr. pr. kg
 NOX-afgift  0,018 kr. pr. liter  0,034 kr. pr. kg  0,009 kr. pr. kg
 Afgift i alt  2,211 kr. pr. liter  4,069 kr. pr. kg  3,431 kr. pr. kg

ADR-tillæg

Flaskegas 12,50 kr. pr. flaske
Tankgas  199 kr. pr. leverance 
Forhandlere  80 kr.  pr. leverance

Afgifter på LPG i 2022

Autogas Truckgas Øvrig flaskegas/tankgas
Energiafgift 1,912 kr. pr. liter 3,515 kr. pr. kg 2,900 kr. pr. kg
CO2-afgift 0,289 kr. pr. liter 0,535 kr. pr. kg 0,535 kr. pr. kg
NOX-afgift 0,018 kr. pr. liter 0,034 kr. pr. kg 0,009 kr. pr. kg
Afgift i alt 2,219 kr. pr. liter 4,084 kr. pr. kg 3,444 kr. pr. kg

Godtgørelse af energiafgifter

Vi opkræver alle afgifter på vegne af staten, men du kan i mange tilfælde få en del af dem refunderet. Revisions- og konsulentfirmaet PWC har lavet en guide til reglerne. Vi anbefaler, at du rådfører dig med en revisor, der har styr på reglerne på området. 

ADR står for "European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road".
LPG er klassificeret som farligt gods. Og derfor er der specielle krav til håndtering, uddannelse af chauffører, sikkerhedsudstyr til chauffører og biler mv.
Da vi til enhver tid som minimum skal følge alle gældende lovkrav, opkræver vi et ADR-tillæg, der har til formål at dække de ekstra omkostninger, vi bliver pålagt af staten.