Vær opmærksom på, at PrimaLight er udgået. Er du privat forbruger - læs mere her. Er du forhandler - læs mere her.
Alle nyheder og gode råd

LPG information

Hvad er propan?

Primagaz LPG storage
Du har måske allerede hørt om propan (også kendt som propangas eller LPG), men du ved måske stadig ikke, hvad det er, og hvad det bruges til. Her får du en kort præsentation af gastypen propan, som Primagaz dagligt leverer til virksomheder over hele Danmark.

Definitionen: Hvad er propan?

Propan en af en gruppe flydende petroleumsgasser (liquified petroleum gas, LPG - læs mere om LPG her), der blandt andet også inkluderer butan. Ligesom de andre petroliumsgasser, er propan brandfarligt, og derfor bliver det ofte anvendt som brændstof. I sin naturlige form er propan faktisk lugtfri, men lugtende egenskaber bliver tilføjet af sikkerhedsmæssige årsager. 

Propan er desuden et fossilt brændstof, ligesom benzin og olie, men i modsætning til disse har propan en ren forbrænding uden partikler og skadelige gasser.  

Hvordan bliver propangas dannet?

Propan er et biprodukt af to forskellige processer: naturgasudvinding og olieraffinering. I dag bliver ca. 70% af propan produceret af naturgasudvinding og kun 30% bliver produceret fra olieraffinering. Propangas frigives i løbet af de to processer. Ved naturgasudvinding bliver flere biprodukter fjernet, herunder butan, ethan og propan. Ved olieraffinering bliver propan produceret, når petroleum nedbrydes til benzin eller fyringsolie.

Biopropan - et 100% bæredygtigt alternativ til propan

CO2-aftryk butan og propan begge er LPG, er der nogle vigtige forskelle mellem de to.  Primagaz kan vi i dag producere propan fra 100% bæredygtige kilder, som eksempelvis genanvendte og vegetabilske olier. Olien er blandt andet restmaterialer fra fødevareindustrien. Biopropan eller BioLPG, som vi kalder det, har præcis de samme egenskaber som konventionel LPG, men til CO2-aftryk er det en 100% bæredygtig energikilde, der ikke udleder CO2 ved forbrænding. Du kan læse mere om vores biogas her. 

Hvordan transporteres propan?

I sin naturlige form er propan en gas og ikke flydende, men for at gøre transporten af gassen nemmere bliver propanet afkølet og udsat for et lavt tryk, der transformere det til en flydende gas (liquified petroleum gas, LPG). Gassen fylder desuden mindre i sin flydende form og derfor er transporten meget nemmere. En liter flydende propan svarer eksempelvis til 278 liter propan.  

I sin flydende form kan propangas nemt fyldes i en sikker gasflaske, så gassen kan bruges til alt fra grill og terrassevarmere til ukrudtsbrændere og meget mere. Hvis du mangler gas til nogle af disse formål, så kan du nemt købe gasflasker fra en af vores gasforhandler. 

Til større forbrug bliver gassen hældt i gastanke, som virksomheder anvender til mange forskellige formål. Primagaz udlejer gastanke og sørger for gaspåfyldning overalt i Danmark.  

Hvad bruges propangas til?

I dag bliver propangas anvendt til mange forskellige formål, herunder både private og erhvervsmæssige formål
Eksempler på hverdagsbrug af propan:

 • Grill
 • Camping
 • Terrassevarmere
 • Ukrudtsbrændere

Eksempler på erhvervsbrug af propan:

 • Konstruktionsarbejde, herunder asfaltarbejde, svejsning og taglægning.
 • Landbrugsopgaver, herunder korntørring og indeklimastyring for dyr og plante.
 • Generel opvarmning af lokaler
 • Energikilde til fabrikker.
 • Truck til lagerarbejde

Butan og propan

Hvad er forskellen mellem butan vog propan?

Mens butan og propan begge er LPG, er der nogle vigtige forskelle mellem de to.

Kogepunkt

Når man sammenligner butan og propan, er kogepunktet den største forskel. Mens kogepunktet for propan er -42 grader, er kogepunktet for butan -1 grader. Propan vil altså fortsætte med at fordampe fra væske til gas i meget koldere temperaturer end butan. Denne fordel gør propan til det bedste valg til private hjem, hvor gassen opbevares udendørs . På samme måde vil virksomheder der bruger gas i deres daglige drift have fordel af propans evne til at fungere ved koldere temperaturer, da denne type LPG vil fortsætte med at fungere også når det bliver vinter og koldt. 

Pris

Propan producerer mere varme end butan og er mere effektiv ved forbrænding, hvilket betyder, at propan også er det bedste valg rent omkostningsmæssigt. 

Anvendelse

Propan er mest almindeligt og bruges af private forbrugere til f.eks. havegrillen, ukrudsbrænderen og varmeovnen i sommerhuset, mens den til erhvervskunder bruges til madlavning i industrikøkkener, til opvarming af bygninger, til varmt vand, til proces og meget mere.

Hvad er lighederne mellem butan og propan? 

Fordi både butan og propan er LPG, deler de mange egenskaber: 

Sikkerhed

Butan og propan er rent sikkerhedsmæssigt det samme. Ingen af dem er giftige, de brænder rent og opbevares begge i forseglede beholdere dvs. enten i gasflasker eller i en gastank. 

Lugten af gas

Begge gasser er lugtfri, men da de er yderst brandfarlige, når den blandes med luft, er de begge tilsat et stærkt lugtende stof, som vil afsløre en utæthed. 

CO2 aftryk

CO2-udledningen for butan og propan er tilsvarende lavt, og væsentlig lavere end olie, benzin og diesel.

Naturgas og propan

Hvad er forskellene mellem naturgas og propan?

Propan og naturgas forveksles ofte med hinanden, fordi de bruges til mange af de samme formål, herunder opvarmning, madlavning og varmt vand. Naturgas, som også kaldes metan, er dog langtfra tilgængelig for alle. Naturgas distribueres kun via et offentligt netværk. Desuden kan naturgas ikke tilkobles til små apparater med samme fleksibilitet som propan, f.eks. til en grill, en campingvogn eller en terrassevarmer. Virksomheder og privatpersoner kan derfor ikke vælge at købe og opbevare naturgas på samme måde som de kan købe propan i gasflasker og -tanke. Propan er derfor en mere fleksibel energikilde end naturgas.  

Miljømæssige påvirkning

Miljøpåvirkningen af propan og naturgas kan forklares på en flere måder. For det første bruges der cirka 2,5 gange mindre propan for at producere den samme mængde energi som naturgas. Dette er blot en af grundene til, at propan er mere miljøvenligt brændstof sammenlignet med naturgas. Derudover skal naturgas gennemgå en raffineringsprocessen, hvor der frigiver metan og andre gasser. Dette kaldes opstrøms emissioner og får naturgas til at have en højere miljøpåvirkning end propan. Sidst men ikke mindst bliver naturgas betragtet som en drivhusgas, mens propan ikke gør. 

Energieffektivitet

Samlet set er propan et mere energieffektivt brændstof end naturgas, da det indeholder mere end dobbelt så meget energi. Du vil altså bruge halvt så meget propan til at generere f.eks. den samme mængde varme, som du vil med naturgas. 

Sikkerhed

Både naturgas og propan er generelt sikre at bruge, fordi de begge forsvinder hurtigt, når de slippes ud i luften. Hverken propan eller naturgas anses som at være giftige.

 

Hvad er lighederne mellem propan og naturgas?

Propan og naturgas har mange ligheder. Her er et par stykker: 

 • Begge gasser er lugtfri, farveløs og rent brændende.
 • Propan og komprimeret naturgas (CNG) kan bruges som alternativ brændstof til køretøjer. 
 • Begge gasser er kulbrinter.
 • Naturgas og propan kan begge bruges til både opvarmning af vand og boliger. 
 • Begge gasser er sikre og ikke giftige. 

Hvad er forskellen mellem propan og andre fossile brændstoffer?

Sammenlignet med andre fossile brændstoffer, som fyringsolie og træpiller, har propan (LPG) et meget højt energiindhold og et meget lavt CO2-udslip. Propan har desuden en meget ren forbrænding, uden partikler og skadelige gasser, samt meget lave vedligeholdelsesomkostninger.

Propan i Danmark 

Propan er en alsidig energikilde, der har masser af anvendelsesmuligheder. Til erhverv som en pålidelig løsning til opvarmning, til tørring af korn, til proces i industrien, til lakering af biler – for bare at nævne nogle få eksempler. Private forbrugere har også gavn af den høje energieffektivitet når der skal grilles, brændes ukrudt af eller der skal varme i terrassevarmeren. Samtidig har propan den fordel at den er tilgængelig for alle – i modsætning til naturgas. Med propan får man altså en både nem og sikker energiløsning. 

Hvis du vil vide mere om denne energimulighed, så tøv ikke med at kontakte vores team.