Gå til indhold
Vær opmærksom på, at PrimaLight er udgået. Er du privat forbruger - læs mere her. Er du forhandler - læs mere her.
Alle nyheder og gode råd

Bæredygtighed

Hvad er biobrændstof? Fordele og ulemper

Bio LPG
Energiforbruget er steget drastisk i de seneste årtier, parallelt med den globale opvarmning. Konsekvenserne af dette bliver mere og mere tydelige i takt med, at planeten bliver mere og mere opvarmet. Det er derfor nødvendigt at overveje implementeringen af nye energikilder, som vil være CO2 besparende ved skift fra fossilt brændstof til biobrændsel, men som potentielt også kan være energibesparende på sigt. 

Biobrændsel er brændstoffer, der er lavet af biologiske materialer, herunder både animalske og vegetabilske materialer. Brændstoffet kan både være flydende, fast eller på gasform. I modsætning til fossile brændstoffer, der stammer fra millioner af år gammelt og dødt biologisk materiale, så stammer biobrændsel fra nyligt dødt biologisk materiale. Biobrændsel er desuden en vedvarende energikilde, da biomassen udleder samme mængde CO2 ved forbrænding, som den har optaget ved at blive dyrket.    

Hos Primagaz arbejder vi med udbredelse og levering af bæredygtige energikilder, til virksomheder i hele landet. Vi kan derfor være behjælpelige med løsninger i Danmark, hvis I ønsker alternativer til nuværende fossile energikilder i jeres virksomhed. 

Hvad er biobrændsel? 

Biobrændsel er forskellige former for biomasse, der stammer fra naturlige ressourcer. Både bio- og fossile brændstoffer bliver faktisk lavet af naturlige materialer, men biobrændstoffer stammer fra nyligt dødt biologisk materiale, hvorimod fossile brændstoffer kommer fra millioner af år gamle fossile materialer, som olie og kul. 

Biomassen, som danner biobrændstoffet, kommer blandt andet fra skovbrug- og landbrugsaffald og fra energiafgrøder. I dag bliver biobrændsel for eksempel ofte lavet af dødt plantemateriale, som eksempelvis majs, hvede og sukker.  Men også af affaldsprodukter fra fødevareindustrien såsom brugt fritureolie, industriaffald fra fiskeindustrien og almindeligt husholdningsaffald.

Planter indeholder energi, som kan bruges til brændsel, fordi de gennem fotosyntesen blandt andet optager kuldioxid (CO2) for at kunne vokse. Ved forbrænding frigives samme mængde CO2, og derfor er biobrændstoffer mere eller mindre CO2-neutrale energikilder. Med andre ord, kan alle biobrændstoffer bruges til at producere elektricitet og flydende gas, for eksempel til opvarmning eller til at generere energi til diverse processer i en industriel virksomhed. 

Biomassen kan også findes i deciderede affaldsprodukter, som restprodukt fra eksempelvis fødevareproduktion. Det kan være brugt fritureolie, husholdningsaffald eller industrielt affald fra fiskeindustrien. 

Fordele ved biobrændsel 

Der er mange fordele ved at bruge biobrændsel som energikilde, frem for andre konventionelle brændstoffer, som olie og kul. Det er en vedvarende energikilde, hvis råmateriale er uudtømmeligt, i modsætning til kul og olie, som vi en dag vil løbe tør for. Biobrændstoffer er mindre forurenende og har en renere forbrænding, der ikke udleder skadelige gasser. Det er desuden en smart måde at bruge restprodukter (f.eks. landbrugsaffald) på, som ellers ville være gået til spilde.  

Fordele ved biobrændsel: 

  • Lavt CO2-udslip sammenlignet med fossile brændstoffer.
  • Højt energiindhold - en effektiv energikilde. 
  • Ren forbrænding uden partikler og skadelige gasser. 
  • Smart brug af restprodukter, som ellers ville være gået til spilde.   
  • Lavet af uudtømmelige råmaterialer.   

Ulemper ved biobrændsel 

Ligesom andre brændstoffer er der dog også ulemper ved at bruge biobrændsel. I løbet af produktionen af denne type energi udledes stadig CO2, omend i meget små mængder. Brugen af biobrændstoffer som energikilde er stadig forholdsvis ny og derfor ikke særlig udbredt. I de kommende år vil en af de vigtigste opgaver derfor være at sikre, at produktionen af biobrændstoffer bliver 100% emissionsfri, samt at udbrede anvendelsen, så de kan fortrænge de fossile brændstoffer fra markedet.    

Ulemper ved biobrændsel:  

  • Stadig ikke 100% CO2-neutralt.   
  • Kan være dyrere end nogle andre brændstoffer, fordi det ikke er særlig udbredt endnu.  

Forskellige typer biobrændsel  

Biobrændstoffer kan både være flydende, faste eller i gasform, afhængig af hvilket råmateriale, som brændstoffet stammer fra. Der findes derfor flere forskellige typer biobrændstoffer, hvor er de mest almindelige er:    

Biogas

Dette er et biobrændstof i gasform, der kommer fra bionedbrydeligt affald, som ved forbrænding ligner naturgas. 

Biodiesel  

Dette er et flydende biobrændstof fremstillet af fødevare-råstoffer eller affald fra langbrug og slagterier. Eksempelvis laves biodiesel af animalsk fedt, vegetabilske olier og oliefrø, som soja og palmeolie. 

BioLPG  

BioLPG fra Primagaz er fremstillet af 100 % bæredygtig og fornybar biomasse fra madaffald og vegetabilske olier. Læs mere om bioLPG

Bioalkohol 

Dette er en type biobrændstof, der skabes ved gæring af stivelse eller sukker. De mest almindelige bioalkoholer er bioethanol og biomethanol.  

Biobrint 

Dette er et af de nyere biobrændstoffer produceret af alger og bakterier.  

Bestil BioLPG hos Primagaz  

Ovenstående er blot nogle af de mange muligheder, som biobrændsel byder på. Med en voksende befolkning vil energiressourcer være knappe og derfor er vi nødt til at udvikle brugen af alternative, vedvarende energikilder, som biobrændstoffer. BioLPG, er en af de muligheder, der kan bane vejen for en fremtid med ren energi fra organiske kilder, frem for forurenende energi, som fossile brændstoffer. 

Biobrændsel i Danmark  

Primagaz er en af de virksomheder, der arbejder på at sprede anvendelsen af bæredygtige energikilder blandt Danmarks virksomheder i alle brancher, herunder landbrug, hotel & restaurationsbranchen og i industrien. Med vores BioLPG, kan enhver virksomhed omdanne sin energiforbrug til et bæredygtigt energiforbrug.   

Med Primagaz som partner kan jeres virksomhed, uanset branche, påbegynde brugen af biobrændsel i Danmark. Vi giver jer muligheden for indkøb og faste leverancer af BioLPG, som alternativ til andre energikilder. Hvis du vil vide mere om denne energimulighed, så tøv ikke med at kontakte vores team.