Primagaz Danmark er en international virksomhed inden for energisektoren med mere end 50 års erfaring i anvendelse og håndtering af gas.

Vores mange års erfaring har lært os, at leveringssikkerhed er vigtigst af alt. Derfor har vi et stort beredskab bestående af tank- og flaskevogne, dygtige chauffører og montører samt fyldestation og gaslagre placeret strategisk rundt om i landet – og ikke mindst stabile internationale indkøbsmuligheder.


LPG Exceptional Energy: Flydende gas (LPG) er et af de reneste fossile brændstoffer. Det er sikkert, let at transportere og et ideelt supplement til nye, vedvarende energikilder. LPG udleder mindre CO2 end både kul og olie... - læs mere (engelsk)

Sikkerhed: Gas er som andre kendte energiformer et produkt, der skal behandles korrekt. Primagaz og myndighederne arbejder sammen omkring krav til gaskvalitet og ikke mindst de gasforbrugene apparater, hvilket giver den optimale tryghed... - læs mere

Tankgas: Primagaz råder over egne gastankbiler, som med udgangspunkt fra strategisk placerede lagre, distribuerer gas over hele landet. Ønsker du en aftale om automatisk levering, klarer vi naturligvis det! Bruger du mange flasker, kan der... - læs mere

Find Forhandler
Gasbestillng
Bliv kunde
Kontakt
Alarmtelefon

Ingen køb eller udlevering af gas fra vores kontorer
Det er ikke muligt at købe/ombytte gasflasker fra vores hovedkontor i Køge eller fra vores fyldestation i Odense.
>> Læs mere...

Nye afgifter pr. 1. januar 2014
>> Læs mere...

Slip for gebyrer!

Du kan nu tilmelde din virksomhed til elektronisk fakturering og få dine fakturaer pr. mail.
>> Læs mere...

Og vil du samtidig have dine betalinger klaret let og helt automatisk - så tilmeld dig også Leverandør-Service.
>> Læs mere...

ADR-tillæg 2014

ADR står for "European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road". 
>> Læs mere...

Primagaz Danmark A/S · Sandvadsvej 11 · DK-4600 Køge · Telefon: +45 5663 1220 · Telefax: +45 5663 4119 · www.primagaz.dk · office@primagaz.dk