Menu

Hvad er LPG?

LPG står for Liquefied Petroleum Gas og er betegnelsen for flydende gas under tryk. LPG kendes i Danmark under navnet flaskegas eller f-gas.

LPG bruges som betegnelse for de to kulbrinter propan og butan. Den flydende gas er et naturligt biprodukt ved udvindingen og forarbejdningen af naturgas og olie. LPG udgør cirka 5% af den olie, der hentes op af undergrunden, og anses for at være et topdestillat på linje med benzin. LPG er flydende, når den er under tryk i flasker eller tank. Når gassen lukkes fri og går fra flydende form til dampform, udvider den sig 250 gange. Dvs. at 1 liter flydende gas bliver til 250 liter dampformig gas. LPG er lugtfri. Der tilsættes dog et lugtstof (mercaptaner), så eventuelle udslip kan spores. 

Propan

Propan udgør over 90 % af den LPG-blanding, der sælges i Danmark. Kogepunktet for propan er -42°C, men kan holdes flydende ved ca. 12 atmosfærers tryk uden behov for nedkøling eller anden energitilførsel. Derfor egner det sig særligt godt til opbevaing i gastanke og gasflasker. Når man bruger gassen, falder trykket i beholderen hvilket bevirker en ny fordampning af den flydende propan til dampformig gas. Det er netop dette faseskift, der gør propan til en praktisk og letanvendelig energikilde. Ved udslip har propan ingen miljøpåvirkninger og er ikke giftig.

Sikkerhed

LPG skal behandles med omtanke. Læs mere om sikker brug af LPG her.

LPG (flaskegas) er stadig mest kendt fra gaskomfuret og gasgrillen. Men med de rette teknologier kan LPG også benyttes til at skabe klimavenlig og omkostningseffektiv varmeforsyning. 

Produktion af F-gas

Globalt set genereres cirka 66% LPG fra naturgas, mens cirka 34% kommer fra råolie. I Danmark kommer størstedelen af al LPG fra råolien i Nordsøen. Som et naturligt biprodukt er det vilkåret for LPG, at hvis den ikke benyttes som energikilde, så går den til spilde. Så længe der produceres olie og naturgas, er der også LPG. 

Miljø 

LPG er sikker, miljømæssig forsvarlig, omkostningseffektiv og let at transportere. LPG er også ideelt som supplement til vedvarende energier. 

LPG er et af de reneste fossile brændstoffer og udleder langt mindre CO2 end eksempelvis fyringsolie og kul. LPG brænder let, stabilt og sodfrit med ganske små flammer. 

Som et kulstoffattigt og lavt forurenende brændstof er LPG anerkendt af regeringer verden over for at bidrage til bedre indendørs og udendørs luftkvalitet og reducerede drivhusgasser. Takket være lave emissioner, herunder CO2, NOx og svovl samt lav partikeludledning skåner LPG miljøet sammenlignet med olie og kul. 

Anvendelighed 

Som varme- og energikilde er LPG både højeffektiv og særdeles regulerbar. Det er en fleksibel energikilde med høj nyttevirkning og lave vedligeholdelsesomkostninger. Det gør LPG til en omkostningseffektiv energikilde, der er fremtidssikret og nem at kombinere med andre teknologier og energiformer - herunder særlig vedvarende energier som solvarme. 

Derudover har LPG utallige anvendelsesmuligheder i private husholdninger såvel som i industrien, herunder boligopvarmning, varmt vand, madlavning, belysning, el-produktion og industriel opvarmning.