Menu
BioLPG – en god, grøn nyhed
Nu kan du vælge endnu mere bæredygtigt, når du køber gas til industri og opvarmning hos Primagaz.
Scroll ned

BioLPG er fremtidens biobrændsel

 Det har aldrig været vigtigere at vælge en miljørigtig gasløsning. Og det har heller aldrig været nemmere.

Danmark har et mål om at have nedbragt det samlede CO2-udslip med 40 % i 2020 – og om at være helt fossilfrit, når vi skriver 2050. Det kræver alternative løsninger. Og det kræver løsninger, der fungerer præcis lige så godt og stabilt som de konventionelle brændsler. Sådan er løsning er BioLPG. 

Tag et skridt, der efterlader et endnu mindre CO2-aftryk

Konventionel LPG er et af de mest miljøvenlige fossile brændstoffer, når det handler om CO2-aftryk og partikelforurening. BioLPG er næste skridt: Det har samme kemiske sammensætning som konventionel LPG, men det er lavet på 100 % bæredygtig og fornybar biomasse fra madaffald og vegetabilske olier. 

Det er kun miljøet, der mærker forskellen

BioLPG har alle de samme egenskaber og fordele som den konventionelle LPG og passer derfor uden videre til alle installationer og anlæg, der i dag kører med konventionel LPG. Brændingen er lige så let, stabil og sodfri, som du er vant til – men CO2-udledningen er markant lavere.

BioLPG lever op til alle krav i EU’s Direktiv for Vedvarende Energi 

BioLPG bliver produceret af det finske bioraffinaderi Neste på deres anlæg i Rotterdam. Hele forsyningskæden er certificeret af ISCC for at sikre, at råvarerne i biomassen bliver fremskaffet på en bæredygtig og ansvarlig måde. 

 

Download information om BioLPG

BioLPG 100

Primagaz tilbyder BioLPG i sin reneste form til de virksomheder, der har de allermest ambitiøse klima- og miljømålsætninger. Med BioLPG 100 kan du nedbringe virksomhedens CO2-udslip med 77 % sammenlignet med konventionel LPG. Er det i stedet fyringsolie eller diesel, du skifter ud med BioLPG, er reduktionen mindst 81 %.

BioLPG 40

Med BioLPG 40 er grøn energi tilgængeligt for alle virksomheder. BioLPG og konventionel LPG er kemisk identiske, og derfor er det muligt at blande de to i samme tank. BioLPG 40 udelder 31 % mindre CO2 end konventionel LPG. Et skift fra fyringsolie eller diesel til BioLPG 40 vil nedbringe virksomhedens CO2-udslip med mindst 43 %.

 

 

Se hvordan BioLPG bliver til i denne video

 

Hvad betyder well-to-wheel, well-to-tank og tank-to-wheel?

Måske har du hørt begreberne well-to-wheel, well-to-tank og tank-to-wheel? Det handler om hvor stor en del af produktets livscyklus, man tager i betragtning, når CO2-udslippet skal gøres op. For os er det vigtigt at tage ansvar for hele produktets livscyklus og derfor anvender vi well-to-wheel metoden til at udregne klimapåvirkningen af BioLPG.

Well-to-tank

Well-to-tank henviser til den CO2, der bliver udledt ved råvareproduktion og frembringelse af brændstoffet. For konventionel LPG er det eksempelvis den energi der bliver brugt på boreplatformene i Nordsøen og den energi der bliver brugt på at transportere råolien til raffinaderiet. For Bio-LPG er det den energi der går til at høste de afgrøder som BioLPG laves af, og den energi der går til forædling af produktet.

Tank-to-wheel

Tank-to-wheel henviser til den CO2-udledning der finder sted når brændstoffet anvendes. For fossile brændstoffer er det her, den væsentligste CO2-udledning finder sted. For BioLPG og andre biobrændstoffer er CO2-udledningen i dette led lig nul. 

Well-to-wheel

Well-to-wheel metoden inddrager hele produktets livscyklus, så det bliver muligt at sammenligne alle brændstoffer. Når energikilder omtales som CO2-neutrale, er det fordi man har set bort fra en del af livscyklussen. 

 

Spørgsmål og svar

 

Hvad er BioLPG? 

 BioLPG kaldes også biopropan og er flydende gas under tryk, der er fremstillet af bæredygtige råmaterialer såsom restolie fra fødevareindustrien og vegetabilske olier.

  

Hvad er forskellen på BioLPG og almindelig LPG?

BioLPG er kemisk identisk med almindelig LPG. Forskellen er, at almindelig LPG fremstilles af råolie fra undergrunden, mens BioLPG fremstilles af biomasse. Derfor kan BioLPG benyttes i alle eksisterende LPG installationer uden videre.

 

Er BioLPG CO2-neutral

Det kommer an på hvordan man måler. Når man bruger well-to-wheel metoden, som inddrager CO2-udslip fra hele produktets livscyklus, kan intet brændstof siges at være CO2-netutralt. Efter well-to-wheel metoden, udleder BioLPG100 77 % mindre CO2 end den konventionelle LPG. For de virksomheder, der indrapporterer deres CO2-udledning til staten, kan BioLPG dog godt karakteriseres som CO2-neutralt, fordi det lever op til kravene i EU's vedvarende energidirektiv (Renewable energy directive).