Menu
Reducér dit CO2-udslip med BioLPG
LPG er i forvejen et af de mest miljøvenlige fossile brændstoffer, når det kommer til CO2-udledning og partikelforurening. BioLPG er kemisk identisk med konventionel LPG, med den forskel at det er lavet af 100% bæredygtige og fornybar biomasse.
Scroll ned

BioLPG er fremtidens biobrændsel

 

Fremtidssikring af din energiløsning

Nedbringelse af CO2-udslippet står højt på den politiske dagsorden, og Danmark har et mål om at nedbringe det samlede udslip med 40 % i 2020 og blive helt fossilfri i 2050. Derfor har det aldrig været vigtigere for danske virksomheder at vælge en miljørigtig energikilde. BioLPG giver dig alle de samme fordele som konventionel LPG, samtidig med at du nedbringer dit CO2-udslip.

Bæredygtighed og ansvarlighed i alle led

BioLPG produceres af det finske bioraffinaderi Neste på deres anlæg i Rotterdam. Den primære råvare er restolier fra fødevareindustrien, som ellers ville ende som affald. Bæredygtige vegetabilske olier indgår som supplement for at sikre forsyningen. Hele forsyningskæden er certificeret af ISCC, for at sikre, at de råvarer vi bruger tilvejebringes på en bæredygtig og ansvarlig måde. Det betyder, at BioLPG lever op til alle krav til bæredygtighed i EU’s vedvarende energidirektiv. 

BioLPG 100

Primagaz tilbyder BioLPG i sin rene form til de virksomheder, der har de allermest ambitiøse klima- og miljømålsætninger. Med BioLPG 100 kan du nedbringe dit CO2-udslip med 77 % sammenlignet med konventionel LPG. Er det i stedet fyringsolie eller diesel, du skifter ud med BioLPG 100 er reduktionen mindst 81 %.

BioLPG 40

Med BioLPG 40 bliver grøn energi tilgængeligt for alle virksomheder. BioLPG og konventionel LPG er kemisk identiske, og derfor er det muligt at blande de to i samme tank. BioLPG 40 udleder 31 % mindre CO2 end konventionel LPG. Et skift fra fyringsolie eller diesel til BioLPG 40 vil nedbringe dit CO2-udslip med mindst 43 %. 

 

 

Se hvordan BioLPG bliver til i denne video

 

Hvad betyder well-to-wheel, well-to-tank og tank-to-wheel?

Måske har du hørt begreberne well-to-wheel, well-to-tank og tank-to-wheel? Det handler om hvor stor en del af produktets livscyklus, man tager i betragtning, når CO2-udslippet skal gøres op. For os er det vigtigt at tage ansvar for hele produktets livscyklus og derfor anvender vi well-to-wheel metoden til at udregne klimapåvirkningen af BioLPG.

Well-to-tank

Well-to-tank henviser til den CO2, der bliver udledt ved råvareproduktion og frembringelse af brændstoffet. For konventionel LPG er det eksempelvis den energi der bliver brugt på boreplatformene i Nordsøen og den energi der bliver brugt på at transportere råolien til raffinaderiet. For Bio-LPG er det den energi der går til at høste de afgrøder som BioLPG laves af, og den energi der går til forædling af produktet.

Tank-to-wheel

Tank-to-wheel henviser til den CO2-udledning der finder sted når brændstoffet anvendes. For fossile brændstoffer er det her, den væsentligste CO2-udledning finder sted. For BioLPG og andre biobrændstoffer er CO2-udledningen i dette led lig nul. 

Well-to-wheel

Well-to-wheel metoden inddrager hele produktets livscyklus, så det bliver muligt at sammenligne alle brændstoffer. Når energikilder omtales som CO2-neutrale, er det fordi man har set bort fra en del af livscyklussen. 

 

Spørgsmål og svar

 

Hvad er BioLPG? 

 BioLPG kaldes også biopropan og er flydende gas under tryk, der er fremstillet af bæredygtige råmaterialer såsom restolie fra fødevareindustrien og vegetabilske olier.

  

Hvad er forskellen på BioLPG og almindelig LPG?

BioLPG er kemisk identisk med almindelig LPG. Forskellen er, at almindelig LPG fremstilles af råolie fra undergrunden, mens BioLPG fremstilles af biomasse. Derfor kan BioLPG benyttes i alle eksisterende LPG installationer uden videre.

 

Er BioLPG CO2-neutral

Det kommer an på hvordan man måler. Når man bruger well-to-wheel metoden, som inddrager CO2-udslip fra hele produktets livscyklus, kan intet brændstof siges at være CO2-netutralt. Efter well-to-wheel metoden, udleder BioLPG100 77 % mindre CO2 end den konventionelle LPG. For de virksomheder, der indrapporterer deres CO2-udledning til staten, kan BioLPG dog godt karakteriseres som CO2-neutralt, fordi det lever op til kravene i EU's vedvarende energidirektiv (Renewable energy directive).