Menu

PrimaLight

PrimaLight er anderledes end alle de andre flasker. Når du har købt den, kan du nemlig få nogle af pengene tilbage, hvis du senere ønsker at returnere den.

Nedskrivning af lejen

Det at du senere kan få nogle af pengene for flasken refunderet, kalder vi at leje flasken. Lejen for din PrimaLight flaske udgør altid kr. 395, som nedskrives over en 10-årig periode. Beløbet er altid det samme - uafhængig af købsprisen. Prisen på både flaske og gas fastsættes af den enkelte forhandler.

I tabellen nedenfor kan du se, hvor mange penge du kan få refunderet. Alle beløb er inkl. moms.

Efter 10 år refunderes ingen leje, men du beholder brugsretten til flasken.

under 1 år Hele lejen på kr. 395,- refunderes
1 år Leje minus 25 % (kr. 296,25)
2 år Leje minus 30 % (kr. 276,50)
3 år Leje minus 35 % (kr. 256,75)
4 år Leje minus 40 % (kr. 237,-)
5 år Leje minus 50 % (kr. 197,50)
6 år Leje minus 60 % (kr. 158,-)
7 år Leje minus 70 % (kr. 118,50)
8 år Leje minus 80 % (kr. 79,-)
9 år Leje minus 90 % (kr. 39,50)
over 10 år Leje minus 100 % (kr. 0,-)

Gem din kvittering

Gem din kvittering/kassebon - den er dit bevis på, hvornår du har lejet din PrimaLight-flaske og er dermed din sikkerhed for, at du kan få refunderet en del af lejen. Din leje kan ikke refunderes uden en gyldig kvittering, og din kvittering kan ikke indløses uden en PrimaLight-flaske.

Returner til et Primagaz´ depot

Du kan returnere din tomme PrimaLight-flaske på et af vores depoter - find det nærmeste her, og kontakt dem for nærmere aftale. Flasken tages ikke retur i butikkerne. Husk at ringe til depotet og lave en aftale i forvejen.

Byt til ny

Flasken kan efter brug byttes til en ny hos en af Primagaz´ forhandlere. Dog betales for gassen.

Du behøver ikke din kvittering for at bytte til ny.

Find nærmeste forhandler

Forsikringspligt

Du har som lejer forsikringspligten mod hærværk og tyveri, hvorimod Primagaz Danmark A/S har forsikringspligten vedrørende produktansvar.

PrimaLight-flasker tilhører Primagaz og må kun fyldes af Primagaz.

PrimaLight-flasker må ikke videregives/videresælges til tredje part.