Menu
Effektivt og miljøvenligt landbrug
Med en LPG-løsning fra Primagaz kan du drive et renere og mere effektivt landbrug. LPG er en fleksibel og effektiv energikilde til mange processer i landbruget, og skifter du fra olie kan det tilmed spare dig mange tusinde kroner årligt. Kontakt vores rådgivere og hør mere om hvordan din drift kan drage nytte af en billigere og mere miljøvenlig energiform.
Scroll ned

Landbruget har stor glæde af LPG

Mange landbrug drager i dag nytte af LPG, til både opvarmning, korntørring og drift af visse maskiner. Mange landbrug er skiftet fra olie for at få en både renere og billigere løsning. 

Mange muligheder med LPG

Et stigende antal landbrug vælger også at etablere sig med LPG som primær energiform fra starten, da den er både prisvenlig og fremtidssikret. LPG kan levere et godt og sundt indeklima med stabil temperatur i både stalde og bygninger, ligesom den kan bruges til korntørring, ukrudtsbekæmpelse og meget mere. 

Fjerkræopdræt

Den stabile temperatur, som opvarmning med LPG kan levere, fungerer godt til opdræt af fjerkræ, og skaber et godt indeklima hvor kyllinger og fugle kan trives. Eftersom gassen udleder mindre CO2 og færre partikler, biddrager løsningen også til et bedre indeklima i opdrættene. 

Korntørring med LPG

Gassen er også effektiv til korntørring, hvor 2,5 liter gas i gennemsnit kan nedbringe fugtigheden i 1 ton korn med 1%.

Andre anvendelsesmuligheder med LPG

Gassen kan også være en billig måde at opvarme drivhuse, og benyttes mange steder også til miljøvenlig og økologisk bekæmpelse af ukrudt. Gassen kan også anvendes som brændsel i visse maskiner, der kan køre på LPG, med mange af de samme fordele i forhold til økonomi og indeklima, som allerede er beskrevet.

Ved at bruge gassen til mange forskellige formål i et større landbrug, kan man få endnu større økonomiske fordele og glæde af at have én samlet leverandør som kan sørge for, at du får størst mulig glæde af din løsning. 

Leveringssikkerhed og automatisk opfyldning

Vi ved, at det er afgørende for din forretning, at du altid har adgang til LPG, når du anvender det i din daglige drift. Derfor hjælper vi dig med at dimensionere dit system i forhold til dine konkrete behov. Vi tilbyder også automatisk opfyldning, hvor vi overvåger din tank og genopfylder den ved et aftalt niveau.

Vi har via vores internationale netværk adgang til et af Europas stærkeste leverandørnetværk inden for LPG, og du kan derfor trygt regne med at vi altid kan levere den gas som du har brug for i din drift. 

Mere end en halvering af energiomkostningerne

Slagteriet, som også opdrætter ænder og fasaner, har stor glæde af LPG til både opvarmning ved opdræt og til at sikre en stabil forsyning af varmt procesvand. Primagaz installerede en totalløsning der forsynes af en nedgravet tank på 2,75 m3. Hele løsningen var tilbagebetalt efter ca. 1 år.

Læs hele case-beskrivelsen her
4 grunde til at skifte til LPG
Kom godt i gang med gas - hurtigt og nemt