Stigende priser på LPG og andre energiformer

November 2021

I disse uger er der dagligt fokus på de rekordhøje energipriser i aviser og nyhedsudsendelser. I Danmark er prisen på benzin og diesel på det højeste niveau nogensinde, prisen på el er tredoblet på et år, mens prisen på naturgas er seksdoblet. 

Den internationale markedspris på den gas vi sælger i Primagaz (LPG – Liquified Petroleum Gas), er ligeledes steget med tæt på en 4-dobling i pris siden foråret 2020 hvor Covid-19 ramte hele verden. Det er et højt niveau også set i et historisk perspektiv. 

Prisen på alle energiformer svinger og bliver i høj grad påvirket af efterspørgslen og produktionen ude i verden. Den internationale markedspris på LPG danner basis for den prissætning som Primagaz anvender, når vi indgår prisaftaler med vores kunder. Det er gældende for både kunder der køber gas til tank og gasflasker. 

 

Årsager til de høje priser

Ifølge Dansk Energi er årsagen til de rekordhøje energipriser en kombination af blandt andet den økonomiske genopretning ovenpå COVID-19, pres på gasudbuddet og vejrforhold. 

Økonomisk genopretning

Som tilfældet har været med en række råvarer, er naturgas, el og LPG også blevet omfattet af en ekstraordinær høj efterspørgsel som følge af den økonomiske genopretning ovenpå COVID-19. Udfordringen har været, at normaliseringen er kommet hurtigere end produktionen af energi har kunnet øges. Energiindustrien er som andre brancher også blevet ramt af Coronakrisen, herunder alle led i forsyningskæderne. Således skaber den høje efterspørgsel på energi et pres på det globale energimarked, da lande vil sikre sig forsyninger til at sætte gang i økonomien.

En koldere vinter og varmere sommer

Med vinteren 2020/2021, som var koldere end normalt, og en efterfølgende sommer med ligeledes højere temperaturer, har vejrforholdene også lagt kimen til de høje energipriser. Den kolde vinter med mindre nedbør i de nordiske bjerge reducerede produktionen af elektricitet fra vandkraft. Samtidigt øgedes behovet for energi til opvarmning af boligen for millioner af familier i Europa. De høje sommertemperaturer skabte ligeledes et stigende behov for energi til aircondition og kølesystemer. Det har alt sammen medført en kraftig stigning i efterspørgslen.