Menu

Rumopvarmning med LPG

At varme op med LPG er en god investering, og det gælder både for miljøet og for pengepungen.

En gasvarmepumpe kan i mange tilfælde erstatte fyringsolie eller el-radiatorer som effektiv og miljørigtig opvarmning. Sammen med f.eks. strålevarme og kalorifereanlæg kan det gasbasserede system udgøre en pålidelig, effektiv og billig opvarmningsløsning – som samtidig er langt bedre for klima og miljø end opvarmning med oliefyr eller el.

Gasvarmepumpe

Gasvarmepumper kan i de fleste tilfælde erstatte oliefyr, til gavn for miljø, klima og ikke mindst varmeregnskabet. I mange år har den kondenserende gaskedel været den mest effektive varmekilde, men ny teknologi, som kombinerer den kondenserende gaskedel med varmepumpeteknologi er i dag vores anbefalede løsning. Den nye teknologi øger den i forvejen høje virkningsgrad markant, og bringer den op på over 150%, hvilket er langt mere end man ser i f.eks. et traditionelt oliefyr.

Da løsningen anvender termisk energi, virker den også godt ved lave temperaturer. Det står i modsætning til for eksempel eldrevne varmepumper, der ikke er lige så effektive ved lave temperaturer. Gasvarmepumpen fungerer helt ned til -30º C.

Investeringen forbundet med en gasvarmepumpeløsning er typisk 15-25% lavere end ved en eldrevet varmepumpe. Det gør at tilbagebetalingstiden for den færdige installation typisk er mellem 3 og 5 år. Serviceomkostningerne ligger også i den lave ende, hvilket gør det til en meget attraktiv løsning. Gasvarmepumpen kan levere en kontinuerlig fremløbstemperatur på 65º C eller 70º C ved varmtvandsproduktion. Det gør, at den kan erstatte et kedelanlæg på fyringsolie og tilkobles eksisterende radiatorinstallationer. Det hjælper til at holde etableringsomkostningerne nede.

Strålevarme

Ved opvarmning af fabrikker, pakhuse, værksteder, garager og lignende, er gasbasseret strålevarme ofte en rigtig god løsning. Strålevarmen minder om solens stråler, som giver en behagelig opvarmning uden træk- eller støvgener. Strålerne frigiver først energi når de rammer noget, og man kan derved opnå et behagelig arbejdsmiljø med op i mod 50% mindre energiomkostninger.

Da LPG brænder meget rent, kan anlægget fyres direkte, uden nogen gener for de personer som arbejder under strålevarmen. Panelerne som leverer strålevarmen har kun en kort opvarmningstid, og man kan således også spare på energien ved at tænde dem kort før arbejdsdagen begynder og skrue dem ned, eller helt slukke dem når arbejdsdagen slutter.

Kalorifere anlæg

Et gasbasseret kalorifereanlæg leverer varm luft, via en LPG-opvarmet varmeveksler. Anlægget er kompakt, støjsvagt og stort set vedligeholdsfrit. De kan benyttes i alle sammenhænge hvor der er behov for opvarmning af luften, f.eks. til varmluftsgardin i døråbninger eller til opvarmning af lokaler.

Ny teknologi gør at anlæggene er meget driftssikre, og en forbedret elektronisk styring sikrer, at energien udnyttes optimalt. Det kan både aflæses i CO2-regnskabet og i energiomkostningerne. Har din virksomhed på nuværende tidspunkt kaloriferebasseret centralvarme og oliefyr, kan Primagaz’ løsning spare op til 50% CO2-udledning.