Menu

Minikraftvarme (Mini CHP)

En minikraftvarme-løsning (mini CHP) kan levere både varme og strøm til et utal af formål.

Et minikraftvarme-anlæg tilbyder effektiv og miljørigtig el-produktion lokalt og med lav CO2-udledning. Det er dermed oplagt i situationer hvor der både er brug for varme og el, og hvor der enten ikke er adgang til fjernvarme og/eller el-nettet, eller der er et ønske om at være selvforsynende med en ekstra grøn profil.

Effektiv lokal kraftvarmeproduktion 

I mange år har Danmark været et forgangsland på kraftvarme området – hovedsaglig med fjernvarmen som primær aftager af varmen, og el-nettet som aftager af den gode og CO2 venlige el. Ny teknologi muliggør nu, at levere minikraftvarmeløsninger til virksomheder med egen varmeforsyning, og dermed spares bl.a. diverse transmissions tab. 

Lidt om teknologien

Minikraftvarmeanlægget fra EC Power bygger på en gasmotor, der driver en vandkølet generator, som styringsmæssigt er optimeret til kraftvarmeproduktion samt lagring af varme. Dette giver meget høje virkningsgrader kombineret med muligheden for at tilkoble andre teknologier til at supplere kraftvarmeløsningen. Desuden giver EC Powers styringsmodul mulighed for at integrere el-produktionen som en del af det kommende smart grid. 

Tilkobling til eksisterende installationer 

El-installationen: Minikraftvarmeenheden tilsluttes til det eksisterende el-net og styres efter bygningens aktuelle el-behov. Dette betyder, at anlægget ikke eksporterer el til el-nettet, men udelukkende leverer el til at dække bygningens eget el-behov. Ved ekstra stort behov for el supplerer el-nettet med den nødvendige el. 

Varmeinstallation: Da det primære styringskriterium for et minikraftvarmeanlæg er bygningens el-behov, vil det være nødvendigt med tilskudsvarme i køligere perioder. Der vil ligeledes være perioder med stor el-produktion og lille varme behov, her akkumuleres varmen i lokalt varmelager. 

Minimal CO2-udledning 

En LPG drevet kraftvarmeproduktion, der er optimeret i henhold til behovet for el, vil medføre lav CO2-udledning på den producerede energi svarende til 244 g. CO2 pr. kWh. Ifølge Energistyrelsen var den gennemsnitlige CO2-udledning på det danske el-net i 2009 på 567 g/kWh. 

45% billigere el og lave serviceomkostninger 

Anvendes den producerede el til f.eks. belysning og ventilation i forbindelse med opvarmning, hvor der er tale om afgiftspålagt el, er prisen ca. 45 % lavere end el fra el-nettet. Serviceintervallet på et minikraftvarmeanlæg er som udgangspunkt servicetjek én gang årligt. Dette bidrager til korte tilbagebetalingstider på investeringen.