FREE - Future of Rural Energy in Europe
I Danmark bor ca. 37% i landdistrikter, for hvem fremtidens energiforsyning er af stor betydning.

Over 50% af Europas indbyggere bor i landdistrikter. De beboer over 90% af Europas areal og bidrager med 43% af Europas bruttoværdi. Til trods for deres betydning, er denne befolkningsgruppe ofte overset, når politikere og lovgivere skriver energipolitik.

Mennesker, der lever i de mere afsidesliggende dele af Europa har sjældent adgang til naturgasnettet og elforsyningen kan være upålidelig og enormt ineffektiv. Som en konsekvens her af, er de ofte nødsaget til at benytte sig af brændstoffer med et relativt højt CO2-indhold samt forældede teknologier.

Future of Rural Energy in Europe (FREE) initiativet giver en stemme til alle dem, der mener, at landdistrikternes energibehov er et vigtigt spørgsmål – både for dem der bor i landdistrikterne og for det europæiske samfund som en helhed. Primagaz ønsker at sikre, at de politiske beslutningstagere har viden om dette og planlægger derefter.

Læs mere på www.rural-energy.eu

© 2014 PRIMAGAZ