SPØRGSMÅL OG SVAR

Her finder du svar på nogle af oftes stillede spørgsmål.
Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål her på siden, er du velkommen til at kontakte os på kundeservice@primagaz.dk


GEBYRER


Hvorfor skal jeg betale et ADR gebyr?
ADR står for "European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road".  
LPG er klassificeret som farligt gods. Og derfor er der specielle krav til håndtering, uddannelse af chauffører, sikkerhedsudstyr til chauffører og biler mv.
Da vi til enhver tid - som minimum - skal følge alle gældende lovkrav, opkræver vi et ADR-tillæg, der har til formål at dække de ekstra omkostninger vi bliver pålagt af staten.

Kan jeg slippe for at betale fakturagebyr?
Ja, ved tilmeling til elektronisk fakturering kan du slippe for gebyret. Klik her for yderligere information samt tilmelding.

Kan jeg slippe for at betale administrationsgebyr?
Ja, ved at tilmelde dig LeverandørService kan du slippe for gebyret. Læs mere og tilmeld dig her.


GENERELT OM GAS


Hvad er LPG?
LPG står for Liquefied Petroleum Gas (F-gas) og er betegnelsen for flydende propan og butan under tryk. Læs mere under "Hvad er LPG/f-gas?"

Er flaskegas og f-gas det samme som LPG?
Ja, F-gas er den gængse betegnelse i branchen, idet gassen også bruges i tanke. LPG er den engelske betegnelse for F-gas.

Lugter LPG?
Ja, det er dog ikke selve gassen, der lugter - men af sikkerhedsmæssige årsager er LPG tilsat et kraftigt lugtende røbestof. Dette er et lovkrav, som har til formål at afsløre evt. lækager.

Er flaskegas giftig?
Nej, men kan i større koncentrationer betyde, at man vil føle sig døsig.
Læs gode råd om sikkerhed her.

Er LPG i luftform tungere end luft?
Ja, LPG er cirka 1,6 gange tungere end luft og breder sig langs jorden. Placer derfor aldrig gasflasker/gastanke nær/i kældre, på loft, nær lavtliggende ventilationskanaler eller andre steder hvor udsivende LPG kan samle sig. Sørg for god ventilation.

Hvor mange liter er 1 kg LPG?
1 kg LPG svarer til cirka 2 liter flydende LPG.

Hvor mange kWh svarer 1 kg LPG til?
1 kg LPG svarer til 13,95 kWh (øvre brændværdi).

Hvor mange kg LPG går der til 1 m3 LPG i luftform?
Til 1 m3 LPG i luftform går der cirka 2 kg eller cirka 4 liter flydende LPG.

Er der forskel på tankgas og flaskegas?
Nej.


KØB OG OMBYTNING


Hvem forhandler PrimaLight  og PrimaDonna gasflasker i Danmark?
PrimaLight og PrimaDonna gasflasker forhandles hos en række større kæder og servicestationer.
>> Find forhandler

Kan jeg få pengene retur for min gasflaske?
Nej, gasflasken er købers ejendom og købes ikke retur. Prisen på gasflasken indeholder IKKE depositum eller pant. Læs mere ...


BRUG AF GAS I UDLANDET


Hvor kan jeg købe et euro-sæt?
Euro-sættet fra Primagaz kan købes hos udvalgte forhandlere. Nærmeste forhandler kan oplyses ved at kontakte os på kundeservice@primagaz.dk

Kan jeg få oplyst, hvem der forhandler PrimaDonna-gasflasker i Norge og Sverige?
PrimaDonna-gasflasken forhandles/byttes i Sverige hos bl.a. Statoil.
Bemærk dog, at det i Sverige kræver en anden regulator end den danske click-on. Denne regulatortype kan købes som ekstra enhed til Primagaz Euro-sættet.
Den svenske type af PrimaDonna kan ved hjemkomsten til Danmark byttes til en dansk udgave af samme flaske.

© 2014 PRIMAGAZ