Tankgas

Primagaz råder over egne gastankbiler som med udgangspunkt fra strategisk placerede lagre, distribuerer gas over hele landet. Bruger du mange flasker, kan der være penge at spare ved at skifte til tank. Primagaz kan tilbyde flere forskellige former for tanke, og vi er behjælpelige med opsætning og tilslutning af gastanken.

Fritstående tanke
En ideel løsning, hvis man bruger meget gas og har god plads uden døre. Tankene findes i størrelser fra 2,4 m3 til 55 m3.

Nedgravede tanke
En perfekt løsning, hvis man ikke ønsker eller ikke har plads til en fritstående tank. Kan leveres med fjernovervågning.

Mobile tanke
Vi kan tilbyde tanke til montering på traktorer og lignende. Denne løsning er specielt velegnet i forbindelse med ukrudtsbrændere, der er monteret på et køretøj.

Fyldeanlæg
Få opstillet en gastank hvorfra I selv kan fylde gas på trucken.

Midlertidige tankanlæg
Midlertidige tankanlæg tilbydes til f.eks. vinterbyggeri eller andre opgaver, hvor der er behov for et midlertidig tankgasanlæg.

© 2014 PRIMAGAZ