Minikraftvarme (Mini CHP)
- effektiv og energirigtig lokal elproduktion med lav CO2-udledning

Effektiv lokal kraftvarmeproduktion
I mange år har Danmark været et foregangsland på kraftvarme området – hovedsaglig med fjernvarmen som primær aftager af varmen, og el-nettet som aftager af den gode og CO2 venlige el. Ny teknologi muliggør nu, at levere minikraftvarmeløsninger til forbrugere med egen varmeforsyning, og dermed spares bl.a. diverse transmissions tab.

Lidt om teknologien
Minikraftvarmeanlægget fra EC Power bygger på en gasmotor, der driver en vandkølet generator, som styringsmæssigt er optimeret til kraftvarmeproduktion samt lagring af varme. Dette giver meget høje virkningsgrader kombineret med muligheden for at tilkoble andre teknologier til at supplere kraftvarmeløsningen. Desuden giver EC Powers styringsmodul mulighed for at integrere el-produktionen som en del af det kommende ”smart grid”.

Tilkobling til eksisterende installationer
El-installationen:
Minikraftvarmeenheden tilsluttes til det eksisterende el-net og styres efter bygningens aktuelle el-behov. Dette betyder, at anlægget ikke eksporterer el til el-nettet, men udelukkende leverer el til at dække bygningens eget el-behov. Ved ekstra stort behov for el supplerer el-nettet med den nødvendige el.

Varmeinstallation: Da det primære styringskriterium for et minikraftvarmeanlæg er bygningens el-behov, vil det være nødvendigt med tilskudsvarme i køligere perioder. Der vil ligeledes være perioder med stor el-produktion og lille varme behov, her akkumuleres varmen i lokalt varmelager.

Minimal CO2-udledning
En LPG drevet kraftvarmeproduktion, der er optimeret i henhold til behovet for el, vil medføre lav CO2-udledning på den producerede kWh svarende til 244 g. CO2 pr. kWh. I følge Energistyrelsen var den gennemsnitlige CO2-udledning på det danske el-net i 2009 på 567 g/kWh.

45% billigere el og lave serviceomkostninger
Anvendes den producerede el til f.eks. belysning og ventilation i forbindelse med opvarmning, hvor der er tale om afgiftspålagt el, er prisen ca. 45 % lavere end el fra el-nettet. Serviceintervallet på et minikraftvarmeanlæg er som udgangspunkt baseret på et årligt service. Dette bidrager til korte tilbagebetalingstider på investeringen.

* Dansk gennemsnit i henhold til Energistyrelsens Energistatistik for 2009

Download mere materiale


>>
 Lokal el-produktion - Minikraftvarme (pdf)
>> Datablad - Minikraftvarme (pdf)

© 2014 PRIMAGAZ