Strålevarme

 
Hvad er strålevarme?
Den største af dem alle og en vi alle kender, er solen. Solen er den primære kilde til stråleenergi i naturen. Når man står i solens stråler, kan man føle varmen, mens det i skyggen føles mærkbart køligere.

Stråleenergi overføres i form af elektromagnetiske vibrationer eller bølger, som udsendes af en varm overflade; de løber i en lige linie, ligesom lys og bliver absorberet af køligere genstande og overflader på hvilke de lander.

Hvad er formålet med strålevarme?
Formålet med et strålevarmeanlæg er at sikre, at medarbejderne i bygningen er tilpas varme. Kroppen oplever en behagelig varme, når den afgiver en tilpas mængde varme til omgivelserne. Hvis kroppen afgiver for meget varme, føles den kold. Ved den korrekte anbringelse af et strålevarmesystem kan komforten optimeres. Da strålevarme opvarmer genstande og overflader, hæves stråletemperaturen og reducerer derved kroppens varmetab til omgivelserne. Ydermere reduceres luftbevægelse, hvorved varmetab fra kroppen også bliver reduceret.

Hvordan virker en strålevarmer?
En strålevarmer består af en gasbrænder, hvorpå der er monteret et rørsystem, hvor gassen afbrændes. Rørene bliver varme og afgiver denne varme i form af infrarøde stråler, som enten direkte eller via påmonterede reflektorer ledes nedad og opvarmer mennesker, maskiner, gulve, reoler m.m. Herved skabes en behagelig alsidig strålevarme på et lavt niveau uden at spilde varme på at varme hele bygningen op. Da strålevarme kan retningsstyres, behøves kun de anvendte områder af bygningen opvarmet, hvilket gør omfattende energibesparelser mulige. Flammen brænder ind i et hult rør, som opvarmes til ca. 600º C og udsender infrarød strålingsenergi.

Fordele ved strålevarme
Da strålevarme effektivt reducerer brændstofomkostninger, formindskes forbruget af fast brændstof. Dette har en gavnlig effekt på miljøet, ved at reducere forbruget af værdifulde ressourcer og mindske udledningen af skadelige stoffer til atmosfæren. Arbejdsmiljøet i lokaler drager også fordel af strålevarme, idet der er meget små temperatursvingninger i rummet. Trækgener reduceres og dermed også cirkulationen af støv, dampe m.m.

Anvendelsesområde
Strålevarmeanlæg anvendes ved nybyggeri samt ved energirenovering/optimering m.m. af bestående bygninger. Strålevarme skal monteres i lokaler med minimum 4,5 meters loftshøjde for at virke optimale og er særdeles velegnet i produktionsindustrien med høje krav til indeklimaet. Med succes er strålevarmere installeret mange forskellige steder bl.a. i: Garager og udstillingslokaler, flyvepladser, sportshaller, museer, byggemarkeder, drivhuse, kirker, varehuse, bilcentre og i produktionshaller

Hvilke flasker eller tank kan bruges?
Faktisk alle typer flasker og tank kan tilkobles strålevarme, det afhænger kun af forbruget, og hvad man bruger strålevarmen til.

Fordele ved strålevarme

• Let at installere og betjene

• Minimerer tag varmetab

• Kan indpasses med energi- styringssystemerne

• Varmeanlæg monteret højt oppe frigiver værdifuld gulvplads

• Systemet kan inddeles i zoner og giver derved mulighed for varierende temperaturer og driftstider

• Er hurtig til at opvarme

• Lavt støjniveau

• Kan bruges i alle typer erhvervsbygninger

• Sparer typisk mellem 25% og 70% på brændstofomkostninger

© 2014 PRIMAGAZ