Landbrug

Primagaz leverer flaskegas til dansk landbrug og er førende her. Gas bruges til korntørring, majstørring og andre afgrøder hvor der kræves hurtig varme og store effekter. Her anvendes ofte mobiltørreri.

Gas er fremtidens brændstof på grund af sin ekstremt rene forbrænding og høje virkningsgrad. Gas bruges også til flammekultivering af ukrudtsspirer i det tidlige forår, afbrænding af kartoffeltoppe og bekæmpelse af biller og andre skadedyr. Her spares miljøet og et optimalt udbytte sikres.

Staldopvarmning med gas giver et sundt og godt indeklima i både svinestalden og kyllilngehuset - og forurener ikke.

Primagaz Danmark A/S · Sandvadsvej 11 · DK-4600 Køge · Telefon: +45 5663 1220 · Telefax: +45 5663 4119 · www.primagaz.dk · office@primagaz.dk